Marjan Schneider

Prestatie en succes? Eerst ‘Kijken in je ziel’!

31 juli 2016
Prestatie en succes? Eerst ‘Kijken in je ziel’!

In de serie “Kijken in de ziel” interviewde Coen Verbraak deze zomer "Wetenschappers'. Zeker weer boeiend, maar de 'Topondernemers en bestuurders'  uit een vorige serie lagen mij wat nader aan het hart. Wat dat met jou te maken heeft? Lees het nog 'ns hier:

Ik verheugde mij op iedere uitzending. Waarom? Omdat ik het razend interessant vind ‘wat’ en vooral ‘hoe’ deze mensen over hun werk vertellen en meer nog: te horen ‘wat hen beweegt’.
Wat bezielt hen? Het gaat over hun rol- en taakopvatting, hun leiderschap en interessanter nog: de factoren die volgens hen bepalend zij voor goede prestaties en succes.

Het is boeiend om te horen hoe zij over elkaars rollen denken: “Een ondernemer werkt met eigen geld voor eigen risico. Dat kan je van een topbestuurder toch niet zeggen, dus dat is eigenlijk geen ondernemer..” zegt een DGA. “Ik ben weliswaar een bestuurder, maar ik daarom loop ik niet minder risico’s en werk ik er net zo hard voor. Alsof het mijn eigen bedrijf was.” zei Ronald van Zetten, ex-CEO van de HEMA. Afsluitende opmerking van Jeroen van der Veer (ex-CEO Shell): “Ik was een ondernemer in loondienst, je doet het met een team, maar er hing veel af van mijn uiteindelijke besluiten..”. 

Soms stonden de visies recht tegenover elkaar. “Kun je ‘ondernemen’ leren? vroeg Verbraak. “Nee”, zeiden de (self made) ondernemers  “dat heb je van huis uit mee of dat zit in je.” “Jaa …”, zei Ronald van Zetten bedachtzaam: “Dat kun je volgens mij wel leren.” Het werd helaas niet duidelijk op basis waarvan hij dat zei.. Dacht hij aan zijn eigen ontwikkeling en loopbaanpad?

Met bijzondere belangstelling volgde ik de fragmenten met Van Zetten. Hij stond gekwalificeerd als Hipo in ‘onze’ talentreview toen ik als MD Officer voor de HEMA werkte. High drive, high pace, ook wat zijn loopbaanstappen betrof. Wist wat hij wilde en nam daar zelf, soms ongebruikelijke initiatieven in; was in die zin ‘behoorlijk ondernemend’. Heeft onderweg risico’s genomen, met name bij de internationalisering van de HEMA, successen geboekt, fouten gemaakt, gereorganiseerd, ervaring opgedaan, en volgens hem valt er altijd het nodige te leren.

Potentieel (aanleg/talent), drive in algemene zin en gunstige ‘oefen- en leeromgevingen’ hebben Van Zetten gebracht waar hij nu is. Maar wat zijn diepste drijfveren zijn, is niet duidelijk geworden. Maar wat heeft dit alles met jou te maken?

DE SLEUTELFACTOREN VOOR PRESTATIE EN SUCCES
Talent is hard werken en komt niet vanzelf tot bloei. Volgens wetenschappelijk onderzoek van K. Anders Ericsson (US) brengt 10.000 uur oefenen pas 'prestatie'. Dit is de wereld ingegaan als "de 10.000 uur regel". Voor iemand die 8 uur per dag kan werken met zijn talent, zou dat neerkomen op minimaal 6 jaar en een kwartaal om een topper te worden..
Inmiddels weten we dat alleen 'talent hebben en hard werken' ook niet voldoende zijn om talent optimaal te benutten. Het gaat om de volgende optelsom. En dan nóg ontbreekt er iets. Komt aan het eind van dit artikel.

TALENT + DRIJFVEREN + OEFENEN/ERVARING OPDOEN/LEREN + CONTEXT = RESULTAAT/PRESTATIE/ RENDEMENT UIT TALENT.

Ieder van deze factoren is bepalend voor succes, maar je hebt niet op alle factoren evenveel invloed. Een omgeving waar je niet tot je recht kunt komen, is niet altijd naar jouw belang om te buigen. In een vorige smartbyte heb ik beschreven wat je kunt doen om aan een beter ‘oefenveld’ toe te komen, maar soms is er geen andere optie dan:
“Adjust your sails, if you can’t change the wind”.

HET GOEDE NIEUWS IS DAT JE VEEL (ZELF) KUNT DOEN als het om de eerste twee factoren gaat. Inzicht in je talenten en drijfveren is onmisbaar om:

 • gerichte keuzes te kunnen maken,
 • te weten waar je het beste tijd en geld in kunt investeren.

Vaak lastig. Als we al weten waar we goed in zijn, vinden we dat vaak lastig te benoemen in termen van talent. En als we onze talenten al kunnen benoemen, gaat dat nergens heen of juist alle kanten op, als we niet scherp hebben wat ons nu echt motiveert, wat ons ‘bezielt’ om bepaalde besluiten te nemen en waar we voor gaan.

Hoe scherp heb jij je talenten en drijfveren in beeld? Durf jij even stil te staan en te kijken in je ziel? Minder heftig dan je denkt, hoor. En Coen Verbraak heb je er ook niet voor nodig.

EEN TALENTEN ANALYSE GEEFT JE DAT ONMISBARE INZICHT in je natuurlijke aanleg en je drijfveren. Je krijgt  duidelijk

 • welke talenten/competenties je meer of minder hebt ontwikkeld
 • wat jij specifiek in je (werk)omgeving nodig hebt om prestaties te kunnen leveren en
 • ‘hoe’ jij het beste ‘leert’. Het is allemaal nauw met elkaar verbonden.

WAAROM ONZE TALENTEN ANALYSE MEER ZODEN AAN DE DIJK ZET
Om deze dieper liggende informatie boven water te krijgen wordt vaak een hele testdag opgetuigd, krijg je de resultaten in een boekwerk en volgt er een kort gesprek met een consultant… 
Vaak zie je dan nóg door de bomen het bos niet en gaat de vlam van energie en goede voornemens als een kaarsje uit.. Hoe vaak gebeurt het niet dat de follow up achterwege blijft en alle waardevolle informatie ‘in de welbekende la’ verdwijnt…? Zonde van de investering!

JUIST IN HET COACHING GESPREK MET DE CONSULTANT ZIT DE TOEGEVOEGDE WAARDE. DAAROM DRAAIT ALL ABOUT TALENT HET OM: de Discover tests nemen een minimum aan tijd in beslag, maar gaan gecombineerd met twee dagdelen Talent coaching. Professionele begeleiding

 • helpt je bij het herkennen en ‘doortrekken van de resultaten naar je eigen praktijk’
 • voorkomt verkeerde interpretaties en maakt blinde vlekken zichtbaar
 • helpt je te focussen en de vertaalslag te maken naar een concreet ontwikkel- c.q. loopbaanplan
 • geeft je precies de inzichten die je nodig hebt – niet meer en niet minder.

We focussen op het uitbouwen van je sterke kanten en adequaat hanteren (maar niet blijven hangen in ‘damage control’) van je zwakke hoeken. Met dit stevige startblok wil je aan de slag en kan de follow up niet uitblijven.

Voldoende om happy en succesvol in je werk te worden? Hmm.. soms moet je op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Dat beetje geluk wens ik je van harte toe, maar weten hoe het zit met jouw aanleg en diepste drijfveren – eerst (of opnieuw!) kijken in je ziel - is in alle gevallen een cruciaal begin en dat heb je helemaal zelf in de hand!

Onze Talenten Analyse & Coaching is zeker haalbaar voor individuele klanten en particulieren. Bel of mail Marjan om te informeren naar de mogelijkheden.

Nawoord voor leidinggevenden en werkgevers

 • Heeft u waardevolle mensen in uw team, maar weet u eigenlijk niet wat hen (nog) ‘bezielt’ om bij u/uw afdeling of organisatie te werken?
 • Bent u niet zeker of ze nog op de goede plek zitten of hoe lang u nog op hen kunt rekenen?
 • U weet dat gemotiveerde medewerkers beter presteren en wilt graag een betrokken leidinggevende of werkgever zijn?

Door uw medewerkers een talenten analyse aan te bieden, toont u uw betrokkenheid. Daar wordt iedereen 'beter' van en dat ziet u in uw resultaten!
Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken. Dan heeft u er al aan het begin van het volgende werkseizoen profijt van.

Reageer op dit bericht